WARUNKI GWARANCJI DLA WYCISKARKI VORTEX ACE-001

 1. Sprzedawca VORTEX udziela gwarancji na urządzenie: wyciskarka Vortex na okres 10 lat (z wyjątkiem naczyń i pojemników, uszczelek silikonowych, gumowych).
 2. Firma VORTEX zapewnia pokrycie kosztów dostawy urządzenia na terenie Polski.
 3. Długość okresu gwarancji liczy się od daty sprzedaży umieszczonej na fakturze lub innym dowodzie zakupu.
 4. Aby skorzystać z gwarancji, Klient powinien wraz z urządzeniem przesłać do sprzedawcy kopię dowodu zakupu – fakturę lub paragon oraz oryginał Karty Gwarancyjnej.
 5. Wadliwe urządzenie będzie naprawione w ciągu 14 dni od daty dostarczenia urządzenia do siedziby firmy VORTEX (80-298 Gdańsk ul. Radiowa 30A).
 6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe w wyniku: - niewłaściwego użytkowania lub przechowywania, - dostania się płynów do instalacji elektrycznych lub ciał obcych, - użycia niewłaściwych środków czyszczących, nieodpowiednich dla części wykonanych z tworzyw sztucznych, - nagłych zdarzeń losowych (pożar, powódź) - używania urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem, - napraw i modyfikacji dokonanych przez użytkownika lub inne nieuprawnione osoby
 7. Zmiany barwy, przebarwienia, otarcia, rysy lub pęknięcia na obudowie i częściach roboczych również nie są objęte gwarancją.
 8. W przypadku uszkodzenia plomb fabrycznych lub ingerencji w układy wewnętrzne przez osoby niepowołane nie udzielamy gwarancji.
 9. Jeśli karta gwarancyjna jest wypełniona nieczytelnie, źle, przez osoby nieupoważnione jest kartą nieważną.
 10. Koszty nieuzasadnionej reklamacji pokrywa w pełnej wysokości klient.
 11. Koszty przesyłki w przypadku odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty zawarcia, ponosi Klient.
 12. Aby skorzystać z gwarancji należy najpierw mailowo (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefonicznie (+48 583423050 w godz. 8-17 w dni robocze) zgłosić reklamację oraz uzgodnić sposób dostawy urządzenia.
 13. Dla potrzeb wysyłki w przypadku reklamacji, urządzenie powinno być starannie zapakowane.
 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi warunkami gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumenta. Z dnia 2 marca 2000 r.

www.vortexpoland.com