§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy vortexpoland.com prowadzi detaliczną sprzedaż wyciskarek wolnoobrotowych Vortex oraz akcesoriów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

2. Właścicielem Sklepu jest: ACE Forwarding Sp. z o.o.

ul. Radiowa 30A
80-298 Gdańsk, pomorskie

NIP 957-07-60-853 , numer REGON: 191974691

+48 502 566 587 - Sprzedaż i promocje
+48 58 342 30 50 - Biuro obsługi klienta
+48 533 429 849 – Serwis

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

5 Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

6. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

 

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia emailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

 

3. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. 

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności określone w zakładce „Sposób wysyłki i płatności”.

2. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

 

§5

Reklamacje

1. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient może odstąpić od umowy do 10 dni i w tym czasie powinien skontaktować się ze sklepem.

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

3. Sklep ponosi koszty dostawy gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności.

4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

 

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi, w terminie 10 dni od odbioru towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być dokonane w formie pisemnej i wówczas powinno zostać przesłane na adres siedziby Sprzedającego tj. VORTEX ul. Radiowa 30A, 80-177 Gdańsk. Oświadczenie od odstąpieniu może być przesłane również za pomocą poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu przedłuża się o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.

6. Nie przyjmujemy zwrotnych przesyłek za pobraniem.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 powyżej.

 

§7

Ochrona prywatności

1.Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2.W celu dokonania zakupów w sklepie internetowym wymagane jest wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz akceptacja regulaminu zakupów i zgoda na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

5. Firma nie udostępnia, nie sprzedaje Twoich danych innym podmiotom.

  

§8

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep vortexpoland.com zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w powyższych warunkach oraz zmian cen.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres email wskazany w zamówieniu.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji

6. Sklep uznaje, iż Klient zaakceptował zmiany regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

§9

Postanowienia końcowe

 

Sklep vortexpoland.com nie będzie w żadnym wypadku odpowiedzialny wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania i stosowania oferowanych przez nas towarów.

 

Prezentowane przez nas materiały mają charakter informacyjno-edukacyjny. W żadnym wypadku nie mogą być traktowane jako wskazówki lecznicze czy też propozycje do samodzielnego leczenia się bez konsultacji z lekarzem.