Polityka prywatności naszego Sklepu www.vortexpoland.com formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Sklep prowadzony pod adresem www.vortexpoland.com przez Ace Forwarding Sp. z o.o. ul. Radiowa 30A 80-298 Gdańsk. Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych  danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to  za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie  uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z  toczącymi się postępowaniami.

Dane osobowe Klientów pobierane są przez Spółkę w celu prowadzenia Sklepu, a w szczególności:

 • Dostosowania serwisu do potrzeb Klientów, 
 • Obsługi procesu rejestracji i logowania do konta,
 • Realizacji zamówień oraz usług dostępnych za pośrednictwem sklepu,
 • Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu, 
 • Zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą) oraz obsługą reklamacji,
 • Tworzenia wewnętrznych raportów i analiz, 

Dane osobowe, jakie będą wymagane w przypadku dokonywania zakupów i rejestracji w naszym Sklepie: 

 • imię i nazwisko, 
 • adres zameldowania, 
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • e-mail,
 • numer telefonu.

Dane osobowe zawarte w formularzach są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z wymogami polskiego prawa, w szczególności z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

Administrator zobowiązany jest udzielić określonych informacji osobie, która udostępniła nam dane. Informacje te powinny obejmować:

 • Pełną nazwę i adres siedziby,
 • Cel zbierania danych,
 • Informacje o prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich usunięcia lub modyfikacji,
 • Zapewnienie zainteresowanych osób o dobrowolności lub obowiązku podania danych.

 

Informacje te są przekazywane w momencie ich zbierania, tj. na formularzu umożliwiającym ich podanie.

 

Państwa dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji zamówienia. Zawartość przekazywanych danych jest ograniczona do wymaganego minimum.